Sweden

Страница 2

Töötute arv on meeste hulgas 7,7% ja naiste hulgas 7%.

Põhilised tööstusharud on mootorsõidukite tootmine ( Rootsis on sõiduautosid 3 619 000 tk. Ja see on kuueteistkümnes näitaja maailmas), mets ja puidutooted, täppismehaanikatooted (elektroonika, kuullaagrid jt), ümbertöödeldud toiduained.

Kõikide metallide ammutamine toimub Rootsi põhjaosas, mägedes, ülejäänute harudega tegeldatakse lõuna- ja edelaosas, kuna kõik linnad (k.a ka tööstuslinnad) asuvad just seal.

Põllumajanduses on domineeriv loomade kasvatamine koos piimatootmisega - need toovad 37% kogu põllumajanduse tuludest. Põllumajandusega tegeldatakse põhiliselt kagu osas, kuna seal on madalik, mis võimaldab sellega tegeleda.

VÄLISMAJANDUSLIKUD SIDEMED

1995. aastal astus Rootsi Euroopa Liitu (EL) ja sellepärast praegused põhilised äripartnerid on EL liikmed.

Eksportimispõhiliigid on: masinatooted, mootorsõidukid, paberitooted, mets ja puidutooted, tooted rauast ja terasest, kemikaalid, nafta ning naftatooted.

Ekspordi partnerid on EL riigid, eriti Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Prantsusmaa, Soome ning mõned teised riigid nagu USA ja Norra.

Importeerimise põhiartiklid on: masinaehitustooted, nafta ning naftatooted, kemikaalid, mootorsõidukid, raud ja teras, riietusesemed ning toiduained.

Impordi partnerid on põhiliselt samad mis ka ekspordi omad.

KASUTATUD ALLIKAD

- Svenska Institutet (Rootsi Instituut)

- RKP andmed: World Bank World Tables (Maailma Panga maailma tabelid)

- Pindala andmed: 1994 Food and Agriculture Organization Production Yearbook

- Microsoftâ Encartaâ World Atlas 1998 Edition

Перейти на страницу номер:
 1  2 
Скачать реферат Скачать реферат


Реклама

Разделы сайта

Последние рефераты